Napowietrzna aparatura łączeniowa SN

Wstęp

 

Jedną z głównych gałęzi naszej produkcji są łączniki napowietrzne dla linii SN. Jako pierwsza firma w Polsce opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji odłącznik ON z zastosowaniem płaskich styków. Trójbiegunowe odłączniki (rozłączniki) i odłączniko-uziemniki (rozłączniko-uziemniki) napowietrzne o wspólnym napędzie stosowane w napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 20 kV przeznaczone są do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, a także (w przypadku łączników z uziemnikami) do uziemienia odłączonych części obwodu. Mogą być równie stosowane jako łączniki izolacyjne, gdyż w stanie otwartym stwarzają bezpieczną przerwę izolacyjną.

 
 
Charakterystyka ogólna
 

Każdy biegun łącznika SN wyposażony jest w dwa izolatory wsporcze (porcelanowe, silikonowe z rdzeniem z ceramiki polimerowej lub kompozytowe), z których jeden zamocowany jest na stałe a drugi na wsporniku ruchomym. Zastosowanie izolatorów silikonowych lub kompozytowych pozwala na zmniejszenie masy własnej aparatu oraz eliminuje możliwość uszkodzenia mechanicznego izolacji podczas transportu, montażu i eksploatacji urządzenia. Dodatkowo poprawia parametry mechaniczne, trwałość oraz estetykę aparatu.
 

Do izolatorów na stałej ramie zamocowane są uchwyty z zespołami styków głównych, które wykonane są z posrebrzanych płaskowników miedzianych. Zastosowane w nich nowoczesne rozwiązanie styków umożliwia ich samonaprowadzanie oraz zapewnia dużą powierzchnię przylegania i siłę docisku. Bieguny rozłączników (rozłączniko-uziemników) wyposażone są w zespoły gaszenia łuku, tzw. styki migowe, które wykonane są ze stali specjalnej, natomiast elementy sprężyny dociskowej ze stali nierdzewnej.
 

Styki główne wyposażone są w zaciski śrubowo-odgałęźne (przyłączeniowe) służące do podłączenia przewodów roboczych linii o przekroju 16-95 mm2. Łączniki z uziemnikiem dodatkowo można wyposażyć w elastyczne styki przegubowe zabezpieczające przed ułamywaniem się przewodów roboczych linii. Zarówno zaciski jak i przeguby stuku ruchomego przystosowane są do wykonywania prac pod napięciem (PPN).
 

Elementy ramy i wspornika ruchomego połączone za pomocą specjalnych śrub zawiasowych wykonane są z profili stalowych, które zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie na gorąco.
 

Dysponujemy również łącznikami z ogranicznikami, które dodatkowo chronią sieć SN przed przepięciami atmosferycznym oraz łączeniowymi.
 

Wymienione aparaty oferowane są w wersji przeznaczonej zarówno do montażu poziomego jak i pionowego na słupie.
 

Odłączniki i rozłączniki przystosowane są do sterowania ręcznego napędem typu NR-S lub radiowego napędem silnikowym NSZp-24/33 lub NSZp-24/44 produkcji ZMER Kalisz. Manewrowanie aparatami z uziemnikiem może odbywać się jedynie napędem ręcznym typu NR-Sb, wyposażonym w specjalną blokadę mechaniczną umożliwiającą skontrolowanie położenia łączniko-uziemnika (stan bezpieczeństwa) przed zadaniem stanu uziemienia.

 
Najważniejsze cechy apratów SN prod. ZMER Kalisz
 
 
  • Umożliwiające wykonywanie łączeń pod obciążeniem prądem znamionowym 25,5 A (dotyczy łączników grupy RxN),

  • Oparte na płaskich stykach głównych oraz opalnych, dzięki czemu osiągają bardzo dobre parametry elektryczne,

  • Gwarantujące długotrwałą i bezawaryjną pracę,

  • Posiadające cechy łącznika izolacyjnego,

  • Zaopatrzone w przegubowe styki (przystosowane do wykonywania prac pod napięciem PPN) eliminują ułamywanie się przewodów zasilających linii (opcja),

  • Wyróżniające się prostą i bezpieczną obsługą,

  • Przeznaczone do instalowania nad i pod linią,

  • Przystosowane do montażu poziomego lub pionowego.

 
Sposób oznaczenia łączników grupy ON, RN
 
 
RN III S-24/4 rozłącznik napowietrzny przeznaczony do montażu poziomego, wyposażony w izolatory
porcelanowe, trójbiegunowy na napięcie znamionowe 24 kV i znamionowy prąd ciągły 400 A,
ON-p-s 3 Sz-24/4 odłącznik napowietrzny przeznaczony do montażu pionowego, wyposażony w izolatory
silikonowe, trójbiegunowy na napięcie znamionowe 24 kV i znamionowy prąd ciągły 400 A,
RUN-k III S-24/4 rozłączniko-uziemnik napowietrzny przeznaczony do montażu poziomego, wyposażony w izolatory
kompozytowe, trójbiegunowy na napięcie znamionowe 24 kV i znamionowy prąd ciągły 400 A,
 
 
 
 
Podstawowe dane łączników średniego napięcia